Skip to main content
CHEMOPUR® Ürünlerimiz

CHEMOPUR® Ürünlerimiz

CUPA SANCY Alkalik Siyanürsüz Bakır

CHEMOPUR CUPA SANCY HE 4

CHEMOPUR CUPA SANCY HE 4, tambur ve raf işlemlerinde parlak bakır kaplamaların galvanik çökeltimi için yeni, siyanürsüz, hafif alkali, fosfonat bazlı bir elektrolittir.

Elektrolitin hafif alkali pH değeri, mükemmel yayılma ve katman yapışma mukavemeti ile çelik ve çinko döküm parçalarının bakır kaplanmasına olanak tanır. Bakırlama işleminden sonra doğrudan asidik bakırlama veya nikel kaplama yapılabilir. Elektrolit, 8 – 9 pH değerinde stabil çalışır ve NTA ve EDTA gibi güçlü kompleks oluşturucular içermez.

CHEMOPUR CUPA SANCY HE 4, kullanıma hazır bir çözelti olarak sunulur (CHEMOPUR CUPA SANCY HE 4 Bakır bazı).

Banyo işletimi sırasında gerekli olan takviyeler, genellikle CHEMOPUR CUPA SANCY HE 4 Bakır bazı ile ve nadiren parlaklık katkısı ile yapılır.

CHEMOPUR SANCY 2023

CHEMOPUR SANCY 2023, potasyum veya sodyum bazlı bir siyanürsüz alkali çinko elektrolitinden yüksek parlaklıkta çinko çökeltmeleri için yüksek etkili, konsantre sıvı bir parlatma sistemidir.

Siyanürsüz alkali çinko banyosu CHEMOPUR SANCY 2023, katkılarının yüksek akım yoğunluğu alanlarında güçlü polarizasyon sağlamasıyla, düşük akım yoğunluklu alanlarda tercih edilen çinko çökeltmesine yol açar.

Mükemmel yayılma kabiliyeti ve neredeyse ideal metal dağılımı ile karakterize edilir ve tambur ve raf işlemlerinde gerilimsiz, dövülebilir çinko katmanları oluşturur.

Uzmanlık ve bilgi birikimimizle buradayız! Bize talebinizi gönderin.
Size memnuniyetle danışmanlık sunarız.


© CHEMOPUR® GmbH. Tüm hakları saklıdır. Powered by AlbayrakMedia.